2012-09-25

37th sketchcrawl-a urriaren 13an, apuntatu zaitezte

[ir a la versión en castellano]

Martxan gaude, 37. sketchcrawl-erako programa osoa gertu dago.

BEART elkarteak  eta Euskalherria's sketchcrawl taldeak 37. sketchcrawl-a antolatu dute eta, deialdiari jarraituz, Bergarara gonbidatzen zaituztegu, bereziki herriko parke et lorategiak, batzuk historikoak, ezagutzeko. Ordurako udazkeneko koloreak helduta egongo dira eta zuekin disfrutatu ahal izango ditugulakoan gaude.

Zita urriaren 13an da, larunbatean. Hemen ikus dezakezue proposatutako ibilbidea,  eta  aurreikusi dugun ordutegia hauxe:

10:30. Udaletxeko arkupetan, San Martin Agirre plaza
11:00. Errekalde jauregia ("Goiko kondia")
12:30. Errotalde jauregia ("Beheko kondia")
14:15. Santa Marina eliza
14:30. Bazkaria Sirimiri jatetxean (eguneko menua 12,90 €. Tokia erreserbatzeko bidali mezua beartelkartea@gmail.com helbidera)
18:00. Alde zaharreko lokaletan jarritako artelanen erakusketaren ibilbidea, gurekin egongo diren zenbait egilez lagunduta: Antton Arrillaga, Maite Azkargorta, M. Paz Alustiza, Ramon Aranzabal, Ricardo Azkargorta, ...
19:00. Talde argazkia San Martin Agirre plazan.


Etortzea nahi duzuenentzat interesagarria izan daitekeen informazioa:

- Ibilbidearen mapa.
-  Bazkarirako tokia erreserbatzeko bidali mezua beartelkartea@gmail.com helbidera
- Udal web orria.
- "Bergarako Hirigune Historikoa Koloreetan" ekimenari buruz ikus udal web orriko Turismo atala.
- Garraio publikoa: Bergararaino heltzen den garraio-baliabide bakarra Pesa konpainiako autobusa da. Donostia, Gasteiz, Bilbo, Iruña, Zumarraga (Renfe), Eibar (EuskotrenBizkaibus) eta beste herriekin loturak ditu.

37th. sketchcrawl el 13 de octubre, apúntate

[euskerazko bertsiora jo]

La asociación BEART  y el grupo  Euskalherria's sketchcrawl  os hemos preparado un recorrido por los parques y jardines de Bergara, muchos de ellos históricos. Suponemos que los colores del otoño ya habrán llegado  y podremos disfrutarlos con vosotros, siguiendo este itinerario.

El horario propuesto es el siguiente:
10:30. Arcos del Ayuntamiento, Plaza San Martin Agirre
11:00. Palacio Errekalde ("Conde de arriba")
12:30. Palacio Errotalde ("Conde de abajo")
14:15. Iglesia de Santa Marina
14:30. Comida en el restaurante Sirimiri (menú del día 12,90 €. Para reservar enviar un mensaje a beartelkartea@gmail.com)
18:00. Recorrido por las obras expuestas en los locales del casco histórico, acompañados por varios de los autores que estarán con nosotros:  Antton Arrillaga, Maite Azkargorta, M. Paz Alustiza, Ramon Aranzabal, Ricardo Azkargorta, ...
19:00. Foto de grupo en la plaza San Martin de Agirre.

ALGUNAS INFORMACIONES PRÁCTICAS:

- Mapa del recorrido
- Para reservar la comida enviar un mensaje a beartelkartea@gmail.com- Página web del ayuntamiento.
- Sobre la exposición de obras de artistas bergareses en los locales inactivos del casco histórico, ver la página de turismo de la web municipal.
- Transporte público: El único medio de transporte público que llega hasta Bergara es el autobús de la compañía Pesa. Enlaza con: San Sebastian, Vitoria, Bilbao, Pamplona, Zumarraga (Renfe), Eibar (Bizkaibus,Euskotren)


2012-09-21

Joxan Iza-ren erakusketa berria

Tokia: Café Sabina (Centro Comercial Itaroa, Huarte-Pamplona)
Data: 2012ko irailaren 21etik azaroaren 22ra
Inaugurazioa:  2012ko irailaren 21, ostirala, 19:30etan
Informazio gehiago: http://exposicionescafesabina.blogspot.com.es/2012/09/joxan-iza.html

2012-09-20

Ageriko 39. Pintura Lehiaketaren emaitzak


Irailaren 16an ospatuzen Ageriko XXXIX. Pintura Lehiaketa Bergaran, BEART elkarteak antolatuta,  Bergarako Udalaren laguntzarekin.

Lehiaketari buruz El Diario Vasco-n argitaratutakoa ikusi dezakezue hemen

Hemen dauzkazue aurkeztutako lanak
________
El 16 de septiembre se celebró la 39 edición del Concurso de Pintura al Aire Libre de Bergara, organizado por la asociación BEART con la colaboración del Ayuntamiento.

Podéis leer lo publicado al respecto  por El Diario Vasco aquí
Aqui teneis las obras presentadas:

1go saria
Jokin Telleria

2. saria
Jon Idigoras

Herriko 1go saria
Unai Azkarate

Herriko 2. saria
Pili Azkarate2012-09-11

Ageriko 39. Pintura Lehiaketa

Irailaren 16an ospatuko da Ageriko XXXIX. Pintura Lehiaketa Bergaran, BEART elkarteak antolatuta,  Bergarako Udalaren laguntzarekin.

Hauetxek dira OINARRIAK:


1. Lehiaketa eguna: Lehiaketa, 2012ko irailaren 16an, igandean, izango da.
2. Partehartzaileak: Lehiaketan  nahi duen  edonork  parte  har dezake, inolako eragozpenik gabe. Bakoitzak artelan bakarra aurkez dezake.

3. Gaia: Lanak Bergaran eta aire zabalean egin beharko  dira. Teknika eta gaia libreak izango dira, eta lana udalerriko edozein lekutan egin ahal izango da.

4. Teknika eta formatoa: Lanak egiteko era eta beraien neurriak libreak izango dira. Librea izango da pinturaren oinarri erabili daitekeen materiala ere, nahiz eta derrigorrezkoa izan euskarri gogorrean aurkeztea.

5. Lanen zigiladura: Euskarriok lehiaketa egunean, goizeko 9:00etatik 11:00etara, Bergarako Kultur Etxean (Errotalde jauregia, Santa Ana parkea) markatuko dira. Euskarriak lanerako aurretik prestatuak eraman daitezke, baina ez da onartuko inolako marrazki, zirrimarra edo marra aztarrenik edukitzea.

6. Lanen aurkezpena: Lan hauek, egun bereko 13:00etatik 14:00etara aurkeztuko dira, Bergarako Udaletxean.

7. Epaimahaia: Horretarako gai den epaimahai batek aukeratuko ditu lanik onenak. Erabakiak eta epaimahaikoen izenak 16an bertan, eguerdiko 14:30ean, emango dira  jakitera, eta jarraian sari banaketa egingo da. Lehiaketan parte hartutakoentzat luntx txiki bat izango da. Epaimahaikoen erabakiak aldaezinak izango dira.

8. Lanen erakusketa eta jabegoa: Erakusketa antolatuko da aurkeztutako lanekin Bergarako udaletxean Irailaren 19tik 30era, biak barne, arratsaldeko 18:00etatik 21:00etara astelehenetik ostiralera. Asteburuetan, 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara.

9. Sariak: Honako sari hauek ezartzen dira:
Lehenengo saria ................................1000 €
Bigarren saria ..................................... 410 €
Lehenengo bergararrari ...........………210 €
Bigarren bergararrari saria, BEART Bergarako arte elkarteak emana…180 €

10. Aurkeztutako lanek behar adinako kalitaterik ez balute izango, sariak hutsik geratuko lirateke.

11. Lehenengo eta  bigarren saria  eskuratu  duten margo-lanak Bergarako Udalaren eta BEARTen esku geldituko dira.

12. Lanen itzulketa: Erakusketa amaitu ondoren, egileek 2012ko urriaren 17ra arteko epea izango dute euren lanak jaso ahal izateko, astelehenetik ostiralera arratsaldeko 18:30etik 20:00ak arte, Bergarako Kultura etxera joaz. Jaso ez diren lanekin antolatzaileek egoki deritzatena egiteko eskubidea izango dute, eta egileek ez dute erreklamaziorik egiteko aukerarik izango.

13. Beste ohar batzuk:
* Lehiaketa honetan partehartzeak ezarritako oinarriak onartzea suposatzen du. Antolatzaileek lehiaketaren onerako izan litezken aldaketak egiteko ahalmena izango dute.
* Aurkeztutako lanak antolatzaileek zainduko dituzten arren, ez dituzte bere gain hartuko sariketan eta erakusketan nahigabe suerta daitezkeen kalteak.

2012-09-10

XXXIX. Concurso de Pintura al Aire Libre

El próximo 16 de septiembre tendrá lugar en Bergara la XXXIX edición del Concurso de Pintura al Aire Libre, organizado por Beart con la colaboración del Ayuntamiento.

Estas son las BASES del concurso:

1. Fecha de celebración: El Concurso se celebrará el domingo 16 de Septiembre de 2012.


2. Concursantes: Podrán  participar  en el Concurso  cuantas personas  lo deseen,  sin limitación alguna. Cada concursante podrá concurrir con una sola obra.

3. Tema: Los trabajos deberán efectuarse al aire libre, dentro del término municipal de Bergara. La técnica y el tema serán de libre elección de los participantes.
4. Técnica y Formato: Las obras se podrán realizar en formato y técnica libres. Igualmente, se podrá utilizar cualquier material como base pictórica, pero el soporte sobre el que la obra se presente habrá de ser obligatoriamente rígido.

5. Sellado de obras: Los soportes a utilizar para la realización de las obras habrán de ser sellados en la Casa de Cultura (Errotalde jauregia, Santa Ana parkea) de Bergara entre las 9:00 y las 11:00 horas del mismo día de la celebración. Los distintos soportes podrán  presentarse preparados para trabajar, pero en ningún caso serán admitidos bocetos, dibujos y otras señales sobre dichos soportes.

6. Presentación de las obras: Los trabajos se presentarán en el Ayuntamiento de Bergara, entre las 13:00 y 14:00 horas del mismo día.

7. Jurado: Un  jurado  cualificado  determinará  las  mejores  obras. Tanto  el fallo como su composición se harán públicos el mismo día 16 a las 14:30 horas, momento en el que se procederá a la entrega de premios. A continuación habrá un pequeño lunch para todos los participantes. Las decisiones del jurado serán inapelables.

8. Exposición y propiedad de las obras: Todas las obras que concurran permanecerán expuestas del 19 al 30 de septiembre, en el Ayuntamiento de Bergara,  de 18:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 los fines de semana.

9. Premios: Se establecen los siguientes premios:
Primer premio .............................................1000 €
Segundo premio ............................................410 €
Primer clasificado local……………………. 210 €
Segundo clasificado local, donado por BEART Bergarako arte elkartea.…180 €

10. Si no se apreciara  suficiente calidad  en las obras presentadas algún premio podría declararse desierto.

11. Las obras premiadas en primer y segundo lugar quedarán en poder del Ayuntamiento de Bergara y BEART.

12. Retirada de las obras: Una vez finalizada la exposición, los autores podrán retirar sus obras hasta el día 17 de octubre de 2012, de lunes a viernes en horario de 18:30 a 20:00 horas, dirigiéndose a la Casa de Cultura. En caso de no retirar las obras, la organización dispondrá de ellas como considere, sin que exista posibilidad alguna de reclamación por parte del artista.

13. Otras consideraciones:
* La participación en este Certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases. La organización podrá incluir cuantas modificaciones estime convenientes para el mejor desarrollo del mismo.
*La organización velará por el buen cuidado de las obras, pero no se hará responsable de los daños que pudieran producirse en las obras durante el transcurso del concurso y posterior exposición.

37th sketchcrawl en Bergara

 La asociación Beart se suma a la convocatoria del 37º sketchcrawl.
Os hemos preparado un recorrido por los parques y jardines de Bergara, muchos de ellos históricos.

Más abajo podeis ver el mapa del itinerario que os proponemos.
 La cita es el 13 de octubre, y el horario previsto el siguiente:
- 10:30. Arcos del Ayuntamiento, Plaza San Martin de Agirre
- 11:00. Palacio Errekalde ("Conde de arriba")
- 12:30. Palacio Errotalde ("Conde de abajo")
- 14:15. Iglesia de Santa Marina
- 14:30. Comida en un restaurante que confirmaremos más adelante.

 Iremos publicando más detalles en este blog en los próximos días: nombre del restaurante, menú, plan para la tarde, etc.


Algunas informaciones que pueden resultar de interés para los que queráis venir:

  • Página web del Ayuntamiento 
  • Turismo en la página web del ayuntamiento
  • Transporte público: el único medio de transporte público que llega a Bergara es el autobús de la compañía Pesa. Enlaza con: San Sebastian, Vitoria, Bilbao, Zumarraga (Renfe), Eibar (Euskotren, Bizkaibus),...


 MAPA :

 
Ver 37th sketchcrawl en un mapa más grande

2012-09-07

37th sketchcrawl Bergaran

BEART elkarteak 37. sketchcrawl-a antolatu du eta, deialdiari jarraituz, Bergarara gonbidatzen zaituztegu, bereziki herriko parke et lorategiak, batzuk historikoak, ezagutzeko.


Behean ikus dezakezue proposatutako ibilbidearen mapa.

Zita urriaren 13an da; aurreikusi dugun ordutegia hauxe:
- 10:30. Udaletxeko arkupetan, San Martin Agirre plaza
- 11:00. Errekalde jauregia ("Goiko kondia")
- 12:30. Errotalde jauregia ("Beheko kondia")
- 14:15. Santa Marina eliza
- 14:30. Bazkaria.

Blog honetan bertan joango gara xehetasun gehiago ematen: arratsaldeko plana, jatetxea, menuaren prezioa,...


 Kanpotik zatoztenentzat interesagarria izan daitekeen informazioa:

  •  Udaleko web orria
  •  Turismo atala Udaleko web orrian.
  •  Garraio publikoa: Bergararaino heltzen den garraio-baliabide bakarra Pesa konpainiako autobusa da. Donostia, Gasteiz, Bilbo, Zumarraga (Renfe), Eibar (Euskotren, Bizkaibus) eta beste herriekin loturak ditu.


 MAPA:

Ver 37th sketchcrawl en un mapa más grande